Record details

Title
    Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)
Other titles
    Settlement of objections and comments from the public hearing held on 02.05 2011 for the design and development principles in the preamble of Středočeský Region
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Settlement of objections, comments, public hearing, development principles
Title keyword
    2.5
    2011
    Dále
    Dne
    Jen
    Konaného
    Kraje
    Námitek
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Připomínek
    Rozvoje
    SČK
    Středočeského
    územního
    Veřejného
    Vypořádání
    Zásad
Abstract (in czech)
   Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)- podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstract (in english)
   Settlement of objections and comments from the public hearing held on 02.05 2011 for the design and development principles in the preamble of Středočeský Region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014