Record details

Title
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-05 Velké Karlovice
Other titles
    Legend to an Engineering-geological map of slope stability at a scale 1:10,000 (25-41-05 Velké Karlovice)
Author
   Novotný, Roman
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Velké Karlovice, 25-41-10, explanatory, slope stability, geological hazards, engineering geology, enviromental problems
Title keyword
    1:10
    25-41-05
    000
    Inženýrskogeologické
    Karlovice
    Mapě
    Poměrů
    Stabilitních
    účelové
    Velké
    Vysvětlivky
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k účelové mapě stabilitních poměrů, inventarizace a popis jednotlivých zjištěných svahových deformací
Abstract (in english)
   Legend to an Engineering-geological map of slope stability at a scale 1:10,000 (25-41-05 Velké Karlovice)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014