Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
Other titles
    Explanation notes to the basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, sheet 03-324 Turnov
Author
   Adamová, Marie
   Baldík, Vít
   Břízová, Eva
   Buda, Jan
   Čech, Stanislav
   Dušek, Karel
   Grygar, Radomír
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Mašek, Dalibor
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Pécskay, Zoltán
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Rýda, Karel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Švábenická, Lilian
   Tasáryová, Zuzana
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2013
ISBN
    978-80-7075-847-2
Physical description
    176 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    Geological map, Bohemian Cretaceous Basin, Krkonoše Piedmont Basin, Krkonoše-Jizera crystalline complex, alkaline basaltic rocks, Bohemian Massif, hydrogeology, engineering geology, tectonics, geological hazards
Title keyword
    1:25
    03-324
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Turnov
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vyvětlivky popisují geologickou stavbu území listu Turnov. Je popsán rozsah výskytu a charakter jednotlivých horninových typů zastižených na zkoumaném území a jejich geneze. Ve Vysvětlivkách je popsán geofyzikální obraz oblasti včetně objasnění zdrojů anomálií. Geochemické analýzy přispěli k interpretaci geneze některých hornin. Území bylo zhodnoceno z pohledu zdrojů nerostných surovin, vodních zdrojů a potenciálních rizikových faktorů. Mezi ty patří zejména četné sesuvy.
Abstract (in english)
   Explanation notes to the basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, sheet 03-324 Turnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014