Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
Other titles
    Explanatory notes to the Basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, map-sheet 03-413 Semily
Author
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Kondrová, Lucie
   Krupička, Jiří
   Malec, Jan
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Zajíc, Jaroslav
   Žáčková, Eliška
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2013
ISBN
    978-80-7075-846-5
Physical description
    128 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    Krkonoše-Jizera crystalline complex, Krkonoše-Piedmont Basin, Carboniferous, Permian, geology, volcanology,tectonics,sedimentology, paleontolgy,geophysics,geochemistry, hydrogeology, mineral deposits, geohazards, engineering geology, geomorphology
Title keyword
    1:25
    03-413
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Semily
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Moderní zhodnocení geologie krkonošsko-jizerského krystalinika a permokarbonu vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve včetně litostratigrfie a paleontologie na území listu, přehodnocení tektoniky a vulkanizmu, aktualizace surovinových zdrojů, hydrogeologie, inženýrské geologie, geohazardů, geofaktorů životního prostředí, geofyziky a geochemie.
Abstract (in english)
   Explanatory notes to the Basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, map-sheet 03-413 Semily
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014