Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
Other titles
    Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-342 Brno-jih
Author
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Franců, Juraj
   Fürychová, Petra
   Gilíková, Helena
   Havlíček, Pavel
   Janderková, Jana
   Kašperáková, Dagmar
   Krejčí, Oldřich
   Krumlová, Hana
   Kryštofová, Eva
   Müller, Pavel
   Otava, Jiří
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Sedláček (Brno), Jan
   Šrámek, Josef
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, 24-342 Brno-jih, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    1:25
    24-342
    000
    Brno-jih
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-342 Brno-jih
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014