Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
Other titles
    Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-411 Jedovnice
Author
   Balák, Ivan
   Baldík, Vít
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Čáp, Pavel
   Černý, Jan
   Franců, Juraj
   Fürychová, Petra
   Gilíková, Helena
   Havlín, Aleš
   Hladil, Jindřich
   Janderková, Jana
   Kociánová, Lenka
   Kolejka, Vladimír
   Konečný, František
   Kryštofová, Eva
   Kumpan, Tomáš
   Melichar, Rostislav
   Müller, Pavel
   Otava, Jiří
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Pecka, Tomáš
   Sedláček (Brno), Jan
   Sedláčková, Irena
   Šrámek, Josef
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    : geological map, 24-342 Brno-jih, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities, structural geology,karstology
Title keyword
    1:25
    24-411
    000
    České
    Geologické
    Jedovnice
    List
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zahrnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně paleokrasového vývoje, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-411 Jedovnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014