Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
Other titles
    Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-431 Šlapanice
Author
   Baldík, Vít
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Franců, Juraj
   Fürychová, Petra
   Gilíková, Helena
   Havlín, Aleš
   Janderková, Jana
   Kociánová, Lenka
   Kolejka, Vladimír
   Konečný, František
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Vladimíra
   Kryštofová, Eva
   Kunceová, Eva
   Otava, Jiří
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Pecka, Tomáš
   Rez, Jiří
   Sedláček (Brno), Jan
   Sedláčková, Irena
   Skácelová, Zuzana
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, 24-431 Šlapanice, geological evolution, petrology, paleontology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    1:25
    24-431
    000
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Republiky
    Šlapanice
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, paleontologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 24-431 Šlapanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014