Record details

Title
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
Other titles
    Explanations to geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-234 Horní Bečva
Author
   Adamová, Marie
   Baroň, Ivo
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Kašperáková, Dagmar
   Kolejka, Vladimír
   Nováková, Dana
   Novotný, Roman
   Pecina, Vratislav
   Švábenická, Lilian
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Carpathian Flysch, Silesian Unit, Rača Unit, geology, stratigraphy, geophysics, tectonics, geochemistry, hydrogeology, engineering geology, mineral resources
Title keyword
    1:25000
    25-234
    Bečva
    Geologické
    Horní
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Území listu je tvořeno račanskou a v menší míře slezskou jednotkou karpatského flyše. Stratigrafická revize s pomocí biostratigrafie (foraminifery, vápnitý nanoplankton, dinocysty) dovolily litostratigrafické přeřazení některých horninových těles oproti dřívějším mapám. Tmavé jílovce a drobně rytmický flyš v šupinách v okolí nádrže Horní Bečva byl zčásti zařazen k rajnochovickému souvrství, zčásti ke křivským vrstvám. Čelní šupina račanské jednotky tamtéž je nově považována za křivské pásmo račanské jednotky. Vápence vigantického bradla jsou zařazeny ke kurovickým vápencům a bradlo je interpretováno jako tektonická troska račanské jednotky. Speciální kapitoly podávají přehled informací o tektonice, geofyzice, geochemii, inženýrské geologii, hydrogeologii a ložiskách nerostných surovin. Zvláštní pozornost je věnována svahovým deformacím.
Abstract (in english)
   Explanations to geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-234 Horní Bečva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014