Record details

Title
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka
Other titles
    Explanatory text to the map of geofactors,scale 1:25000,sheet 11-223 Kyselka
Author
   Dvořák, Igor
   Godány, Josef
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Janderková, Jana
   Knésl, Ilja
   Krupička, Jiří
   Přechová, Eva
   Sedláček (Brno), Jan
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geology, geofactors, environment
Title keyword
    11-223
    ČR
    Geofaktorů
    Kyselka
    List
    Mapě
    Vysvětlivky
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k mapě geofaktorů životního prostředí 1:25 000 zarhnují popis horninového prostředí včetně popisu geofaktorů životního prostředí a geologických rizik.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the map of geofactors,scale 1:25000,sheet 11-223 Kyselka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014