Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 14-13 Rychnov nad Kněžnou
Author
   Burda, Jiří
   Čech, Stanislav
   Holásek, Oldřich
   Jinochová, J.
   Klečák, J.
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Opletal, Mojmír
   Rudolský, Jiří
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
ISBN
    80-7075-354-4
Physical description
    58 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Title keyword
    1:50
    14-13
    000
    Ekologických
    Geologických
    Kněžnou
    List
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Rychnov
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologický vývoj a stavba území, popis regionálně geologických a stratigrafických jednotek, geofyzikální, hydrogeologické, inženýrskogeologické, ložiskové a půdní poměry, geochemie povrchových vod, geofaktory životního prostředí a střety zájmů
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 14-13 Rychnov nad Kněžnou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014