Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
Author
   Burda, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Majer, Vladimír
   Manová, Magdalena
   Mrázek, P.
   Müller, Vlastimil
   Pelc, Z.
   Pošmourný, Karel
   Rejchrt, Miroslav
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
   Tojšl, P.
   Tomášek, M.
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
ISBN
    80-7075-353-6
Physical description
    62 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Title keyword
    1:50
    22-33
    32-11
    000
    Ekologických
    Geologických
    Hory
    Kašperské
    Kvilda
    List
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologický vývoj a stavba území, popis regionálně geologických a stratigrafických jednotek, geofyzikální, hydrogeologické, inženýrskogeologické, ložiskové a půdní poměry, geochemie povrchových vod, geofaktory životního prostředí a střety zájmů
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014