Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-34 Vimperk
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 22-34 Vimperk
Author
   Barnet, Ivan
   Batík, Petr
   Kadlecová, Renata
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Rejchrt, Miroslav
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
ISBN
    80-7075-355-2
Physical description
    35 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Title keyword
    1:50
    22-34
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vimperk
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologický vývoj a stavba území, popis regionálně geologických a stratigrafických jednotek, geofyzikální, hydrogeologické, inženýrskogeologické, ložiskové a půdní poměry, geochemie povrchových vod, geofaktory životního prostředí a střety zájmů
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 22-34 Vimperk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014