Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,14-33 Polička
Author
   Adamová, Marie
   Čurda, Jan
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Rudolský, Jiří
   Rýda, Karel
   Sáňka, Vladimír
   Stárková, Marcela
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-404-4
Physical description
    75 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    14-33
    50
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Map
    Měřítku
    Polička
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Polička
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,14-33 Polička
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014