Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, listy 15-12 Osoblaha a 15-14 Krnov
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,15-12 Osoblaha and 15-14 Krnov
Author
   Čurda, Jan
   Gürtlerová, Pavla
   Manová, Magdalena
   Matýsek, D.
   Müller, V.
   Raclavská, H.
   Raclavský, K.
   Skácel, J.
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
   Tomášek, M.
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-405-2
Physical description
    38 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    15-12
    15-14
    50
    000
    Ekologických
    Geologických
    Krnov
    Listy
    Map
    Měřítku
    Osoblaha
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie, geofyzika, hydrogeologie,ložisková geologie, geochemie a geofaktory životního prostředí na území listů Osoblaha a Krnov
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,15-12 Osoblaha and 15-14 Krnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014