Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 11-44 Nýřany
Author
   Hrazdíra, Petr
   Jinochová, J.
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Sáňka, Vladimír
   Seifert, Antonín
   Straka, J.
   Šalanský, Karel
   Urban, J.
   Vejlupek, M.
   Zajíc, Jaroslav
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-406-0
Physical description
    71 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    11-44
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Map
    Měřítku
    Nýřany
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Nýřany
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 11-44 Nýřany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014