Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 14-14 Žamberk
Author
   Burda, Jiří
   Čech, Stanislav
   Gürtlerová, Pavla
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Opletal, Mojmír
   Pošmourný, Karel
   Rudolský, Jiří
   Skalický, J.
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-420-6
Physical description
    62 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    14-14
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
    Žamberk
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie ageofaktory životního prostředí na území listu Žamberk
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 14-14 Žamberk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014