Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-32 Ústí nad Orlicí
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 14-32 Ústí nad Orlicí
Author
   Burda, Jiří
   Jinochová, J.
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Pačesová, Eva
   Rejchrt, Miroslav
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-421-4
Physical description
    66 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    14-32
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Map
    Měřítku
    Orlicí
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Ústí
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Ústí nad Orlicí
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 14-32 Ústí nad Orlicí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014