Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 22-31 Sušice
Author
   Barnet, Ivan
   Dušek, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Pelc, Z.
   Pošmourný, Karel
   Samec, J.
   Skácelová, Darja
   Staník, E.
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-415-X
Physical description
    44 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    22-31
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    Sušice
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Sušice
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 22-31 Sušice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014