Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 22-32 Strakonice
Author
   Bernardová, E.
   Kadlecová, Renata
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Sáňka, Vladimír
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
   Vrána, Stanislav
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-408-7
Physical description
    40 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    22-32
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    Strakonice
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Strakonice
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 22-32 Strakonice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014