Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 24-21 Jevíčko
Author
   Čurda, Jan
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Otava, Jiří
   Pačesová, Eva
   Rejchrt, Miroslav
   Rýda, Karel
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
ISBN
    80-7075-408-7
Physical description
    62 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Soubor geologických a ekologických účelových map
Thesaurs term
    Geology,geophysics,hydrogeology,economic geology,geochemistry,environmental geology
Title keyword
    24-21
    50
    000,list
    Ekologických
    Geologických
    Jevíčko
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Geologie,geofyzika,hydrogeologie,ložisková geologie,geochemie a geofaktory životního prostředí na území listu Jevíčko
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000,sheet 24-21 Jevíčko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014