Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-11 Benátky nad Jizerou
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 13-11 Benátky nad Jizerou
Author
   Havlíček, V.
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Jinochová, J.
   Klečák, J.
   Majer, Vladimír
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Rudolský, Jiří
   Šalanský, Karel
   Zelinka, Z.
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
ISBN
    80-7075-475-3
Physical description
    54 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Edice ekologických map ČR
Thesaurs term
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry, environmental geology and environmental geofactors in the area of map sheet 13-11 Benátky nad Jizerou
Title keyword
    13-11
    50
    000
    Benátky
    Ekologických
    Geologických
    Jizerou
    List
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapového listu, zabývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 13-11 Benátky nad Jizerou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014