Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-12 Deštné v Orlických horách
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 14-12 Deštné v Orlických horách
Author
   Burda, Jiří
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Opletal, Mojmír
   Pošmourný, Karel
   Rudolský, Jiří
   Šalanský, Karel
   Tomášek, M.
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
ISBN
    80-7075-578-4
Physical description
    47 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Edice ekologických map ČR
Thesaurs term
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry, environmental geology and environmental geofactors in the area of map sheet 14-12 Deštné v Orlických horách
Title keyword
    14-12
    50
    000
    Deštné
    Ekologických
    Geologických
    Horách
    List
    Map
    Měřítku
    Orlických
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapového listu, zabývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 14-12 Deštné v Orlických horách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014