Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 14-43 Mohelnice
Author
   Čurda, Jan
   Hanžl, Pavel
   Havlíček, Pavel
   Koverdynský, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Otava, Jiří
   Rejchrt, Miroslav
   Rýda, Karel
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
ISBN
    80-7075-519-9
Physical description
    70 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Edice ekologických map ČR
Thesaurs term
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry, environmental geology and environmental geofactorsin the area of map sheet 14-43 Mohelnice
Title keyword
    14-43
    50
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Map
    Měřítku
    Mohelnice
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapového listu, zabývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 14-43 Mohelnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014