Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 22-11 Přeštice
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 22-11 Přeštice
Author
   Hrazdíra, Petr
   Jinochová, J.
   Majer, Vladimír
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Rudolský, Jiří
   Šalanský, Karel
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
ISBN
    80-7075-474-5
Physical description
    41 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Edice ekologických map ČR
Thesaurs term
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry environmental geology and environmental geofactors in the area of map sheet 22-11 Přeštice
Title keyword
    22-11
    50
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Map
    Měřítku
    Přeštice
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapového listu, zybývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 22-11 Přeštice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014