Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 25-13 Přerov
Author
   Čurda, Jan
   Jinochová, J.
   Kašpárek, M.
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Pálenský, Peter
   Sáňka, Vladimír
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
   Tyráček, Jaroslav
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
ISBN
    80-7075-529-6
Physical description
    83 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Edice ekologických map ČR
Thesaurs term
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry, environmental geology and environmental geofactors in the area of map sheet 25-13 Přerov.
Title keyword
    25-13
    50
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Map
    Měřítku
    Přerov
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapového listu, zabývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000 - sheet 25-13 Přerov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014