Record details

Title
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - listy 33-22 Vranov nad Dyjí a 33-24 Hnanice
Other titles
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000- shets 33-22 Vranov nad Dyjí and 33-24 Hnanice
Author
   Batík, Petr
   Kryštofová, Eva
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Rudolský, Jiří
   Sáňka, Vladimír
   Sidorinová, Tamara
   Šalanský, Karel
   Tomášek, M.
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
ISBN
    80-7075-580-6
Physical description
    50 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Edice ekologických map ČR
Thesaurs term
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry, environmental geology and environmental geofactors in the area of map sheets 33-22 Vranov nad Dyjí and 33-24 Hnanice
Title keyword
    33-22
    33-24
    50
    000
    Dyjí
    Ekologických
    Geologických
    Hnanice
    Listy
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vranov
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapových listů, zabývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstract (in english)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000- shets 33-22 Vranov nad Dyjí and 33-24 Hnanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014