Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Other titles
    Explanatory text to geological map 1 : 25 000 sheet 01-223 Načetín and 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Author
   Adamová, Marie
   Breiter, Karel
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Havlíček, Pavel
   Holub, František
   Klečák, Jiří
   Kořán, Václav
   Krejčí, Radovan
   Mannová, Magdaléna
   Mlčoch, Bedřich
   Mrázová, Štěpánka
   Nekovařík, Čestmír
   Pertoldová, Jaroslava
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
Pub. date
    2001
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    01-223, Načetín, 01-442 Hora Sv. Šebestiána, geological map, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, geological localities
Title keyword
    01-223
    01-442
    25
    000
    ČR
    Geologické
    Hora
    List
    Mapě
    Načetín
    Svatého
    Šebestiána
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlující text ke geologické mapě 1:25 000 Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie, nerostné suroviny, geologicky významné lokality
Abstract (in english)
   Explanatory text to geological map 1 : 25 000 sheet 01-223 Načetín and 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014