Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
Other titles
    Explanatory text to the geological map et 1 : 25 000 scale, sheet 01-444 Klášterec nad Ohří
Author
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Godány, Josef
   Holub, František
   Hrazdíra, Petr
   Konopásek, Jiří
   Kopačková, Veronika
   Krupička, Jiří
   Mlčoch, Bedřich
   Rajchl, Michal
   Rapprich, Vladislav
   Schovánek, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Vondrovic, Lukáš
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, 01-444, Krucemburk, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    01-444
    25
    000
    ČR
    Geologické
    Klášterec
    List
    Mapě
    Ohří
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlující text ke geologické mapě 1 : 25 000, petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko-geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map et 1 : 25 000 scale, sheet 01-444 Klášterec nad Ohří
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014