Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
Other titles
    The Detailed Geological Map of the Czech Republic 1: 25 000 sheet sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Author
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Čoupek, Petr
   Čurda, Jan
   Dohnalová, Emilie
   Franců, Eva
   Geršl, Milan
   Gilíková, Helena
   Godány, Josef
   Havíř, Josef
   Hubatka, František
   Jankovská, Vlasta
   Karenová, Jana
   Kratochvílová, Miluška
   Krejčí, Oldřich
   Lehotský, Tomáš
   Maštera, Lubomír
   Nývlt, Daniel
   Otava, Jiří
   Pálenský, Peter
   Poul, Ivan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stráník, Zdeněk
   Šikula, Jan
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    explanatory notes, petrology, sedimentology, stratigraphy, tectonic, hydrogeology, engineering geology, economic geology, environmental geology
Title keyword
    25
    25-122
    000
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Odrou
    Suchdol
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Textové vysvětlivky k mapě 25-122 Suchdol nad Odrou se zabývají problematikou stavby, petrologií, tektonikou, hydrogeologií, inženýrskou geologií, nerostnými surovinami, environmentální geolgogií, geochemií sedimetů kulmu, karpatské předhlubně a flyšového pásma - tzn. hornin nacházejících se na daném listu.
Abstract (in english)
   The Detailed Geological Map of the Czech Republic 1: 25 000 sheet sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014