Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
Other titles
    Explanatory notes for geological map at 1:25 000 scale, sheet 24-122 Brnenec
Author
   Burianková, Kristýna
   Čech, Stanislav
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Gürtlerová, Pavla
   Kratochvílová, Hana
   Manová, Magdalena
   Rudolský, Jiří
   Rýda, Karel
   Stárková, Marcela
   Šalanský, Karel
Pub. date
    2000
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Title keyword
    1:25
    24-122
    000
    Brněnec
    ČR
    Geologické
    List
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Geologický vývoj území, charakteristika jednotek, geofyzikální poměry tektonika,hydrogeologie,inženýrská geologie,geochemie, nerostné suroviny, geofaktory životního prostředí, významné lokality.
Abstract (in english)
   Explanatory notes for geological map at 1:25 000 scale, sheet 24-122 Brnenec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014