Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
Other titles
    Geological Explanatory Notes basic geological map ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
Author
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čech, Stanislav
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, 24-112, Jedlová, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    1:25
    24-112
    000
    ČR
    Geologické
    Jedlová
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstract (in english)
   Geological Explanatory Notes basic geological map ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014