Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
Other titles
    Explanatory text to the basic geological map of CR 1:25 000 Kelč
Author
   Bábek, Ondřej
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Čurda, Jan
   Geršl, Milan
   Gilíková, Helena
   Godány, Josef
   Havíř, Josef
   Havlín Nováková, Dana
   Krejčí, Oldřich
   Lehotský, Tomáš
   Maštera, Lubomír
   Otava, Jiří
   Poul, Ivan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stráník, Zdeněk
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Paleozoic, Bohemian massif, Carpathian foredeep, Flysh belt, Hranice karst,
Title keyword
    1:25
    25-141
    000
    ČR
    Geologické
    Kelč
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky zahrnují charakteristiku 43 geologických jednotek paleozoika až kvartéru na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat, dále geologický vývoj oblasti a standardní kapitoly.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the basic geological map of CR 1:25 000 Kelč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014