Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
Other titles
    Explanatory to the basic geological map at 1:25 000 scale; sheet 32-142 Nová pec; 32-141 Nové Údolí
Author
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Nahodilová, Radmila
   Nývlt, Daniel
   Pertoldová, Jaroslava
   Petáková, Zdeňka
   Skácelová, Darja
   Šrámek, Josef
   Tajčmanová, Lucie
   Trubač, Jakub
   Týcová, Patricie
   Verner, Kryštof
   Žáčková, Eliška
   Žák, Jiří
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, 32-142, Nová Pec, 32-141, Nové Údolí, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    1:25000
    32-141
    32-142
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Nová
    Nové
    Pec
    Údolí
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstract (in english)
   Explanatory to the basic geological map at 1:25 000 scale; sheet 32-142 Nová pec; 32-141 Nové Údolí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014