Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
Other titles
    Explanations to the Geological map of the Czech Republic scale 1 : 25 000, sheet 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
Author
   Adamová, Marie
   Bubík, Miroslav
   Havlín Nováková, Dana
   Kašperáková, Dagmar
   Kolejka, Vladimír
   Novotný, Roman
   Pecina, Vratislav
   Švábenická, Lilian
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Explanations, Geological map, Czech Republic
Title keyword
    25
    25-412
    25-414
    000
    ČR
    Geologické
    Huslenky
    Karlovice
    Mapě
    Velké
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
Abstract (in english)
   Explanations to the Geological map of the Czech Republic scale 1 : 25 000, sheet 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014