Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
Other titles
    Explanatory text to the geological map, scale 1:25000, sheet 03-324 Turnov
Author
   Adamová, Marie
   Baldík, Vít
   Břízová, Eva
   Buda, Jan
   Čech, Stanislav
   Dušek, Karel
   Grygar, Radomír
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Mašek, Dalibor
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Pécskay, Zoltán
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Švábenická, Lilian
   Tasáryová, Zuzana
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Bohemian Massif, Bohemian Cretaceous Basin, Krkonoše Piedmont Basin, Krkonoše-Jizera Crystalline block, geological evolution, environment, geochemistry, geophysics, economic geology, geological hazards
Title keyword
    03-324
    25
    000
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Turnov
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky ke geologické mapě list Turnov objasňují geologické fenomény zjištěné a zobrazené v geologické mapě, jejich genezi a vliv na prostředí a lidskou společnost. Území se nachází v oblasti styku krkonošsko-jizerského krystalinika, české křídové pánve a podkrkonošské pánve a je navíc proniknuté několika tělesy neogenních alkalických bazaltoidů. K interpretaci geologické stavby přispělo vyhodnocení geofyzikálních dat, zejména magnetických anomálií. Na základě geochemických analýz byla interpretována geneze některých metavulkanitů, které jsou součástí krkonošsko-jizerského krystalinika, v prostředí středooceánského hřbetu. Byl popsán vývoj chemického složení permských láv zastižených v profilu ve Votrubcově lomu. V první fázy se vylévaly lávy alkaličtější, později běžné bazaltické andezity u kterých se projevovala diferenciace. Sedimenty české křídové pánve jsou významným rezervoárem pitné vody. Výrazný reliéf a zejména svahy kaňonu Jizery a svahy Kozákova jsou náchylné ke svahovým
    deformacím. Na území zpracovávaného mapového listu bylo vymezeno 15 zajímavých geologických lokalit vhodných pro exkurze.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map, scale 1:25000, sheet 03-324 Turnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014