Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
Other titles
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 25-413 Francova Lhota
Author
   Adamová, Marie
   Baldík, Vít
   Baroň, Ivo
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Kašperáková, Dagmar
   Kolejka, Vladimír
   Krejčí, Oldřich
   Nováková, Dana
   Novotný, Roman
   Nývlt, Daniel
   Pecina, Vratislav
   Šikula, Jan
   Švábenická, Lilian
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, Francova Lhota, 25-413, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    25
    25-413
    000
    ČR
    Francova
    Geologické
    Lhota
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 25-413 Francova Lhota
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014