Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
Other titles
    Explanations of the Basic Geological Map of the Czech Republic 1 : 25 000 Borová Lada
Author
   Břízová, Eva
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Havlíček, Pavel
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Pálenský, Peter
   Petáková, Zdeňka
   Skácelová, Darja
   Šebesta, Jiří
   Šrámek, Josef
   Týcová, Patricie
   Verner, Kryštof
   Vondrovic, Lukáš
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Geological map, Moldanubicum, Weinsberg granite, Eisgarn granite, metamorphic rocks, structural geology, petrology
Title keyword
    25
    32-112
    000
    Borová
    ČR
    Geologické
    Lada
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   V rámci geologického mapování Národního parku Šumava byla vytvořena geologická mapa 1 : 25 000 Borová Lada s příslušnými vysvětlivkami. Byly studovány metamorfované a granitické horniny po stránce petrologické, strukturní, geochemické, a dále ložiskové, inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry.
Abstract (in english)
   Explanations of the Basic Geological Map of the Czech Republic 1 : 25 000 Borová Lada
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014