Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
Other titles
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 24-413 Mokrá-Horákov
Author
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Černý, Jan
   Dvořák, Igor
   Faměra, Martin
   Gilíková, Helena
   Havíř, Josef
   Hladil, Jindřich
   Hrdličková, Kristýna
   Kalvoda, Jiří
   Kociánová, Lenka
   Konečný, František
   Kováčik, Martin
   Krumlová, Hana
   Kryštofová, Eva
   Kumpán, Tomáš
   Kunceová, Eva
   Maštera, Lubomír
   Melichar, Rostislav
   Müller, Pavel
   Nehyba, Slavomír
   Otava, Jiří
   Pecina, Vratislav
   Pecka, Tomáš
   Poul, Ivan
   Poulová, Denisa
   Rez, Jiří
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Slobodník, Marek
   Šikula, Jan
   Šrámek, Josef
   Tomanová Petrová, Pavla
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
   Weiner, Tomáš
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, Mokrá-Horákov, 24-413, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    24-413
    ČR
    Geologické
    List
    Mapě
    Mokrá-Horákov
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov zahrnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky východního okraje Českého masivu, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 24-413 Mokrá-Horákov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014