Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
Other titles
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 22-332 Kašperské Hory
Author
   Babůrek, Jiří
   Fuerich, Vilém
   Goliáš, Viktor
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Lhotský, Pavel
   Nekovařík, Čestmír
   Nývlt, Daniel
   Osterrothová, Kateřina
   Pertoldová, Jaroslava
   Strnad, Ladislav
   Šebesta, Jiří
   Vlčková, Ludmila
Pub. date
    2000
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, Kašperské Hory, 22-332, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    22-332
    ČR
    Geologické
    Hory
    Kašperské
    List
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironjmentální data, atd.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 22-332 Kašperské Hory
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014