Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
Other titles
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet Volary 32-124
Author
   Barnet, Ivan
   Břízová, Eva
   Čížek, David
   Dvořák, Igor
   Grundloch, Jiří
   Gürtlerová, Pavla
   Holub, František
   Janderková, Jana
   Kadlecová, Renata
   Kratochvílová, Hana
   Krupička, Jiří
   Poňavič, Michal
   Soejono, Igor
   Šebesta, Jiří
   Šrámek, Josef
   Verner, Kryštof
   Vrána, Stanislav
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, Volary, 32-124, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    32-124
    ČR
    Geologické
    List
    Mapě
    Volary
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet Volary 32-124
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014