Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
Other titles
    Explanatory text of geological map of Czech republic on scale 1: 25 000, 03-413
Author
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Kondrová, Lucie
   Krupička, Jiří
   Kycl, Petr
   Malec, Jan
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Zajíc, Jaroslav
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map Carboniferous, tectonic, sediments, volcanic rocks, geophysics, geochemistry, applied geology, hydrogeology, geosites
Title keyword
    1:25
    03-413
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Semily
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   geologická mapa zobrazuje severní část podkrkonošské pánve, vulkanosedimentární sled hornin se stratigraficky významnými obzory, tektonické poruchy, v textu jsou zohledněny geofyzikální anomálie, inženýrskogeologické rajony, geologicky významné lokality, geochemie základních horninových typů a hydrogeologie celého území
Abstract (in english)
   Explanatory text of geological map of Czech republic on scale 1: 25 000, 03-413
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014