Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
Other titles
    Explanatory notes to the basic geological map of the Czech Republic 1:25 scale, map sheet 25-142 Valašské Meziříčí
Author
   Baldík, Vít
   Barák, Petr
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Geršlová, Eva
   Gilíková, Helena
   Havlín Nováková, Dana
   Janderková, Jana
   Kociánová, Lenka
   Kolejka, Vladimír
   Krumlová, Hana
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Nývlt, Daniel
   Otava, Jiří
   Pecina, Vratislav
   Sedláček (Brno), Jan
   Švábenická, Lilian
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    regional geology, stratigraphy, geophysics, geochemistry, hydrogeology, economic geology, enviromental geology, Permian, Cretaceous, Quarternary
Title keyword
    1:25
    25-142
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Meziříčí
    Republiky
    Valašské
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí. Vysvětlivky shrnují geologickou a strukturní stavbu území Valašského Meziříčí, dále z tohoto území uvádějí poznatky o geofyzikálním poli, geochemii, hydrogeologii, nerostných surovinách a geofaktorech životního prostředí.
Abstract (in english)
   Explanatory notes to the basic geological map of the Czech Republic 1:25 scale, map sheet 25-142 Valašské Meziříčí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014