Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Other titles
    Explanatory notes to the basic geological map of the Czech Republic 1:25 scale, map sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Author
   Baldík, Vít
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Geršlová, Eva
   Gilíková, Helena
   Havlín Nováková, Dana
   Janderková, Jana
   Kašpárek, Milan
   Kašperáková, Dagmar
   Kociánová, Lenka
   Kolejka, Vladimír
   Konečný, František
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Zuzana
   Krumlová, Hana
   Kryštofová, Eva
   Kunceová, Eva
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Nývlt, Daniel
   Otava, Jiří
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Sedláček, Jan
   Švábenická, Lilian
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    regional geology, stratigraphy, geophysics, geochemistry, hydrogeology, economic geology, enviromental geology, structural geology, Cretaceous, Quarternary
Title keyword
    1:25
    25-231
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Vysvětlivky shrnují geologickou a strukturní stavbu území , dále z tohoto území uvádějí poznatky o geofyzikálním poli, geochemii, hydrogeologii, nerostných surovinách a geofaktorech životního prostředí.
Abstract (in english)
   Explanatory notes to the basic geological map of the Czech Republic 1:25 scale, map sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014