Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
Other titles
    Expanatory booklet and basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 Map-sheet 25-213 Hranice.
Author
   Adámek, Josef
   Adamová, Marie
   Bábek, Ondřej
   Břízová, Eva
   Bubík, Miroslav
   Čurda, Jan
   Dvořák, Vojtěch
   Gilíková, Helena
   Godány, Josef
   Havíř, Josef
   Havlíček, Pavel
   Krejčí, Oldřich
   Krupička, Jiří
   Lehotský, Tomáš
   Nehyba, Slavomír
   Novák, Zdeněk
   Nováková, Dana
   Otava, Jiří
   Petrová, Pavla
   Skácelová, Zuzana
   Švábenická, Lilian
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Geological survey, Palaeozoic, Carpathian Foredeep, Outer group of Nappes
Title keyword
    1:25
    25-123
    000
    České
    Geologické
    Hranice
    List
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Z výsledků prezentovaných ve vysvětlujícím textu listu Hranice lze stručně vyzvednout přínos nových geologických výzkumů a zjištění: Dokumentace a interpretace deformací spodního badenu před čelem příkrovů Dokumentace a interpretace polyfázového paleokrasového vývoje hranického paleozoika Moderní faciální a stratigrafické zhodnocení karbonátového a siliciklastického paleozoika Znázornění a interpretace předmiocénního reliéfu hranického paleozoika Výzkum spodnokřídových výplní paleokrasových dutin hranického paleozoika, jejich odlišení od třetihorních usazenin, geochemická a mineralogická charakteristika Paleontologické určení sedimentů karpatu Paleontologický důkaz šupin slezské jednotky Dokumentace a interpretace nových výskytů vulkanoklastik spodního badenu Pylové analýzy kvartérních sedimentů v nivě Bečvy Nález redeponovaných křídových palynomorf ve spodním badenu paleokrasových výplní Potvrzení glacifluviálních sedimentů na území listu
Abstract (in english)
   Expanatory booklet and basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 Map-sheet 25-213 Hranice.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014