Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
Other titles
    Explanations to the geological map at a scale 1:25 000, shhet 24-224 Olomouc
Author
   Adamová, Marie
   Bláha, Josef
   Břízová, Eva
   Čtyroká , Jiřina
   Čurda, Jan
   Gnojek, Ivan
   Hanžl, Pavel
   Hladilová, Šárka
   Hrubeš, Martin
   Kašpárek, Milan
   Nekovařík, Čestmír
   Novák, Zdeněk
   Šalanský, Karel
   Švábenická, Lilian
   Večeřa, Josef
   Zapletal, Jan
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-7075-687-4
Physical description
    54 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky
Thesaurs term
    Bohemian Massif, Carpathian Foredeep, Culm, Neogene, geology, stratigraphy, tectonics, geophysics, geochemistry, hydrogeology, miberal deposits, geofactors of environment, important localities
Title keyword
    1:25
    24-224
    000
    České
    Geologické
    Mapě
    Olomouc
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, list 24-224 Olomouc obsahují podrobné informace o zobrazeném uzemí v kapitolách Geologický vývoj a charakteristika jednotek, Geofyzikální poměry, Tektonika, Geochemia, Hydrogeologie, Přehled inženýrskogeologických poměrů, Nerostné suroviny, Geofaktory životního prostředí a Geologicky významné lokality.
Abstract (in english)
   Explanations to the geological map at a scale 1:25 000, shhet 24-224 Olomouc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014