Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
Other titles
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 22-333 Srní
Author
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Mentlík, Pavel
   Petáková, Zdeňka
   Skácelová, Darja
   Šrámek, Josef
   Verner, Kryštof
   Žáček, Vladimír
   Žák, Jiří
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, 22-333, Srní, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Title keyword
    1:25.000
    22-333
    České
    Geologické
    List
    Mapě
    Republiky
    Srní
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstract (in english)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet 22-333 Srní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014