Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
Other titles
    Text explanation to the Geological map of the Czech Republic 1 : 25.000 32-213 Ktiš
Author
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Dvořák, Igor
   Franěk, Jan
   Hejtmánková, Petra
   Holub, František
   Janderková, Jana
   Knésl, Ilja
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Martínek, Karel
   Nývlt, Daniel
   Pacherová, Petra
   Pertoldová, Jaroslava
   Poňavič, Michal
   René, Miloš
   Šrámek, Josef
   Verner, Kryštof
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    text explanation, geological map, Bohemian Massif
Title keyword
    1:25.000
    32-213
    České
    Geologické
    Ktiš
    List
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, paleontologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Text explanation to the Geological map of the Czech Republic 1 : 25.000 32-213 Ktiš
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014