Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Other titles
    Explanantory notes to the geological map of the Czech republic 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Author
   Drábková, Jana
   Ďuriš, Miloslav
   Hrazdíra, Petr
   Hroch, Tomáš
   Kycl, Petr
   Lojka, Richard
   Lukeš, Petr
   Petáková, Zdeňka
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Soejono, Igor
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Tasáryová, Zuzana
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, stratigraphy, facies distribution, structural analysis, environmental aspects, economic geology
Title keyword
    12-313
    25
    000
    České
    Geologické
    Kaznějov
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Je podán detailní popis geologické stavby území listu 12-313 Kaznějov včetně hydrogeologického zhodnocení, inženýrskogeologických aspektů a ložisek nerostných surovin. Součástí je i zhodnocení vlivů lidské činnosti na životní prostředí a rizik vyplívající z geologické stavby.
Abstract (in english)
   Explanantory notes to the geological map of the Czech republic 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014