Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
Other titles
    Explanations to the geological map, scale 1:25.000, sheet Železná Ruda
Author
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Hrazdíra, Petr
   Petáková, Zdeňka
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    regional geology, Bohemian Massif, Moldanubicum
Title keyword
    1:25.000
    21-442
    Geologické
    List
    Mapě
    Ruda
    Vysvětlivky
    Základní
    Železná
Abstract (in czech)
   Textové vysvětlivky obsahují zcela nové informace o geologické stavbě mapovaného území z hlediska hlavních oborů geologických věd. Podávají popis horninových typů z kvalitativního i kvantitativního hlediska, popis jejich minerálních fází a jejich chemismu, strukturně geologickou, geochemickou, geofyzikální, inženýrsko-geologickou, ložiskovou environmentální charakteristiku území.
Abstract (in english)
   Explanations to the geological map, scale 1:25.000, sheet Železná Ruda
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014