Record details

Title
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice
Other titles
    Explanations to the geological map, scale 1:25.000, sheet Hartmanice
Author
   Babůrek, Jiří
   Hanžl, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Kadlecová, Renata
   Lhotský, Pavel
   Manová, Magdalena
   Mrnková, Jana
   Nekovařík, Čestmír
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
   Žáček, Vladimír
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
Physical description
    40 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Česká geologická služba
Thesaurs term
    regional geology, Bohemian Massif, Moldanubicum
Title keyword
    1:25.000
    22-331
    Geologické
    Hartmanice
    List
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstract (in czech)
   Textové vysvětlivky obsahují zcela nové informace o geologické stavbě mapovaného území z hlediska hlavních oborů geologických věd. Podávají popis horninových typů z kvalitativního i kvantitativního hlediska, popis jejich minerálních fází a jejich chemismu, strukturně geologickou, geochemickou, geofyzikální, inženýrsko-geologickou, ložiskovou, enviromentální charakteristiku území.
Abstract (in english)
   Explanations to the geological map, scale 1:25.000, sheet Hartmanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014